Wzrost PKB przyspieszył do ok. 1,6% r/r w III kw. 2009 r. – analitycy