Tempo wzrostu PKB w br. wyższe o 0,6 pkt proc. – dzięki środkom UE

Tempo wzrostu polskiego PKB w tym roku może być wyższe średnio o około 0,6 punktu procentowego dzięki środkom unijnym – poinformował w poniedziałek resort rozwoju regionalnego. Największy wpływ na wzrost gospodarczy unijne fundusze będą miały w 2013 roku; dzięki nim wzrost PKB może być wówczas wyższy średnio o jeden punkt procentowy.