Pomorze. Składowisko odpadów może działać jeszcze przez 10 lat

Składowisko śmieci w Gdańsku-Szadółkach dostało pozwolenie na przedłużenie działalności o kolejne 10 lat. Jest to największe w województwie składowisko, przyjmujące rocznie ponad 380 tys. ton odpadów od prawie 600 tys. mieszkańców Gdańska i okolicznych gmin.