PKB w kolejnych kwartałach będzie jeszcze wyższy niż w III kwartale