GUS: PKB wzrósł o 1,7% r/r w III kw. 2009 r., lekko powyżej oczekiwań