Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 0,6% r/r w listopadzie