Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych – 26.11.2009