Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych – 25.11.2009