Wartości jednostek funduszy emerytalnych – 25.11.2009