NBP: Oczekiwania inflacyjne spadły do 3,1% w listopadzie