MSP oczekuje wiążących ofert na I grupę chemiczną w II połowie grudnia