Ministerstwo Skarbu nie chce na siłę wychodzić z akcjonariatu TP SA