Ipsos: Wskaźnik optymizmu konsumentów wzrósł o 4 pkt do 87 pkt w XI