Centrozap ma umowę ze spółką zależną Barlinka wartą 21,2 mln zł brutto