Wartości jednostek funduszy emerytalnych – 24.11.2009