Wartość inwestycji private equity w regionie wyniosła 2,5 mld euro na koniec X