Silvano miało 8,09 mln EEK zysku netto w III kw. 2009 r., spadek o 4,1% r/r