PZU wypłaciło akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy