PGNiG otrzyma min. 2 mln USD za zarządzanie pracami na koncesjach Petrolinvestu