Pawłowski: część unijnych pieniędzy skończy się w przyszłym roku