Kotecki: wzrost PKB w trzecim kwartale wyższy niż w drugim