Konsorcjum McKinsey doradzi przy restrukturyzacji i prywatyzacji PKP Cargo