RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie