RPP pozostawiła stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami