RPP nie obniżyła stóp proc., choć oczekuje przejściowego wzrostu inflacji do końca roku