Konsorcjum Polimex-Mostostal dało najlepszą ofertę na stadion w Siedlach za 28,6 mln zł