GUS: Wydajność w przemyśle nie zmieniła się w ujęciu rocznym w I-X 2009 r.