GUS: Stopa bezrobocia wyniosła 11,1% w październiku