GUS: Sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,1% r/r w X, poniżej oczekiwań