Demos Europa: potrzeba dyskusji nad nową Strategią Lizbońską