Zysk netto Enei wyniósł w pierwszym półroczu br. 91 mln zł

Zysk netto Enei, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym półroczu tego roku 91 mln zł wobec 452 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku – poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.