Zwolnienie darowanej żywności z VAT niezgodne z regulacjami UE

Uchwalone w ubiegłym tygodniu zwolnienie z VAT żywności darowanej przez przedsiębiorców organizacjom charytatywnym jest niezgodne z przepisami unijnymi – uważają eksperci podatkowi. Jest szansa, że Komisja Europejska nie będzie pozywać Polski do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.