Złoty nieprzewidywalny, reakcje inwestorów są spontanicznie

Decyzja o obniżeniu stóp procentowych przez EBC, BoE i SNB osłabiły złotego. Kwotowania polskiej waluty są bardzo trudne do przewidzenia, inwestorzy sugerują się głównie rynkami bazowymi. Perspektywy dla długu poprawiły się, rentowności będą spadać także w piątek – prognozuje rynek.