Zarząd KHS chce zmniejszyć zadłużenie spółki

Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła (KHS) chce zmniejszyć zadłużenie firmy poprzez sprzedaż części jej majątku. Po dziewięciu miesiącach br. spółka zanotowała stratę w wysokości 7,2 mln zł netto.