Zadyszka w ubezpieczeniach

Sprzedaż polis majątkowych nie idzie już tak dobrze jak w ostatnich latach. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wydaliśmy na nie niewiele więcej niż przed rokiem.