Z KHS Krosno odeszło 1400 osób, teraz firma sprzeda część majątku

Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła (KHS) chce zmniejszyć zadłużenie firmy poprzez sprzedaż części jej majątku. Po dziewięciu miesiącach br. spółka zanotowała stratę w wysokości 7,2 mln zł netto.