Wzrost PKB w II kwartale – 5,8 procent

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w II kwartale 2008 roku o 5,8 proc. wobec wcześniej szacowanych 5,8 proc. – podał GUS.