Wypaleni copywriterzy

Poeci reklamy wyciskają z siebie superslogany, ale konsumenci i tak najlepiej pamiętają hasło „Ociec, prać”