Wyniki firm się stabilizują?

Wyniki finansowe firm w I kw. były znacznie gorsze niż rok wcześniej, ale lepsze niż w ostatnim kwartale 2008 r.