Wreszcie są franki!

Mimo to o kredyty hipoteczne w CHF łatwiej nie będzie