Wreszcie są franki! Ale o kredyt łatwiej nie będzie…

Mimo to o kredyty hipoteczne w CHF łatwiej nie będzie