Węgierski syndrom

Polska giełda i waluta cierpią przez kryzys węgierski. Inwestorzy uciekają z całego naszego regionu, choć Polska gospodarka ma się dobrze