Węgierski kryzys coraz bardziej odczuwalny w Polsce

Inwestorzy nie chcą już kupować węgierskich bonów skarbowych i obligacji. Napięta sytuacja w regionie odbija się też na popycie na papiery skarbowe w Polsce. Szczęśliwie nasz deficyt budżetowy jest mniejszy niż zakładano.