Węgierski bank centralny przestraszył się spekulantów

Zgodnie z przewidywaniem ekonomistów Węgierski Bank Narodowy obniżył wysokość stóp o pół punktu procentowego. Powodem takiej decyzji była obawa przed wpływem spekulantów na kurs forinta. Po tej decyzji podstawowa stopa procentowa na Węgrzech będzie wynosiła 10 procent.