Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych – 17.10.2008