Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych – 14.11.2008