Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych – 05.11.2008