Wartości jednostek funduszy emerytalnych – 05.11.2008