Warren Buffett: Kupujcie akcje amerykańskich firm

Legendarny inwestor Warren Buffett wezwał do kupowania na giełdzie akcji amerykańskich przedsiębiorstw, mimo obecnego kryzysu finansowego, który spowodował bessę na Wall Street.