W Senacie głosowania nad poprawkami do budżetu państwa na 2009 rok

Senat rozpoczął w piątek po południu głosowania nad budżetem państwa na 2009 r. Do przegłosowania senatorowie mają ponad 200 poprawek. Większość poprawek nie zyskała poparcia senackich komisji.